Within an assignment I think it is especially important to hear carefully what the customer ultimately wants to achieve with the image. In close consultation, often with a design department, we then arrive at an end result that satisfies not only me but especially the customer.
Binnen een opdracht vind ik het vooral belangrijk om goed te horen wat de klant uiteinelijk wil bereiken met het beeld. In nauw overleg, vaak met een ontwerp afdeling, komen we dan tot een eindresultaat die niet alleen mij maar vooral de klant tot tevredenheid stemt.
Back to Top