Vleistival is een project van beeldend kunstenaar Lobke Meekes.
Plukgoed is een project van beeldend kunstenaar Lobke Meekes.
Good preparation is half when it comes to recording an event. What kind of space is it? what light conditions do you have to deal with. Which moments are important during the entire program. During an event it is especially good to look around and capture interactions.
Een goede voorbereiding is de helft als het gaat om het vastleggen van een event. Wat voor ruimte is het. welke lichtomstandigheden heb je mee te maken. Welke momenten zijn belangrijk tijden het hele programma. Tijdens een event is het vooral goed rondkijken en interacties vangen in beeld.
Back to Top