You tell a story with a place and with people. People who act, do something. But of course you also tell a story with light and color. That gives atmosphere to a story. It dispenses an emotion. For me every time it is a nice challenge to translate and visualize a story as beautifully as possible.
Een verhaal vertel je met een plek en met mensen. Mensen die handelen, iets doen. Maar een verhaal vertel je je natuurlijk ook met licht en kleur.  Dat geeft sfeer aan een verhaal. Het verstekt een emotie. Voor mij is het elke keer weer een leuke uitdaging om een verhaal zo mooi mogelijk te vertalen en beeld.
Back to Top